Abdullah NEHİR
Abdullah NEHİR
Yazarın Makaleleri
EĞİTİM İLE VAR OLMAK
Maarifi; milletin topyekûn var olma mücadelesinin müfredatla programlanmış, mektep ile bir çatı altına girmiş, fertlerin toplum hayatına katılırken yaşam boyu kuşandığı kılıç, giyindiği elbise ve nihayet kızıl elması olarak tanımlayabiliriz....
ERZURUMLU HÜSEYİN AVNİ ULAŞ
Son yıllarda ilgi odağı hâline gelen ve Erzurumluluğu aşikâr olduğu hâldememleketi tartışma konusu yapılmaya çalışılan Hüseyin Avni Ulaş, Nurettin Topçu'nun millet mistiklerinin başında gelmektedir. Hüseyin Avni Ulaş Bey'i...
BİR AHLÂK KİTABININ SERENCAMI ve BİR ÖNERİ
Nurettin Topçu genç cumhuriyetin eğitimlerini batıda özellikle Fransa'da tamamlamak üzere yurt dışına gönderdiği ilk öğrenci grupları içinde yer almıştır. 1928 yılında Fransa'ya giden Topçu, Sosyal Bilimler/ Ahlâk Felsefesi...
Nurettin Topçu ve Dil Meselemiz
Dil kelimesinin TDK sözlüğündeki karşılığı, 'İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zebandır.” Doğan Büyük Sözlüğünün yazarı ve aynı zamanda...
DİĞERKÂMLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Okullarımızda yüz yüze eğitime yeniden başlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yazımızdaki ana temamız 'diğerkâmlık” değeri ve 'test tekniğine dayalı değerlendirme süreci” olacaktır. Eğitimi, 'toplumun düşünme...
EĞİTİMDE MERHAMET HAREKÂTI
'Merhamet veya acımak başkasının iyiliğini istemektir.” Merhametliler, yeryüzünde yaşayan insanlara ve hayvanlara şefkat, ihsan ve iyilikle yaklaşanlardır. Allah, tüm kâinata yarattığı her şeye ihsanda ve lütufta bulunurken hiçbir...
“Hisli yürekte” ve “Duyuş ve düşünüşte” Var Olmak…
10 Temmuz 1975… Türk düşünce dünyasının yıldızlarından biri olan Nurettin Topçu'nun ebediyete intikalinin seneyi devriyesi… Makamı cennet olsun. Nurettin Topçu kitabının ismini Var Olmak olarak adlandırırken Var Olmaya yüklediği...
Nurettin Topçu’da Yunus Emre
Nurettin Topçu Yarınki Türkiye kitabının önsözüne 'Anadolu'nun kurtuluş savaşı ruh cephesinde henüz yapılmadığı” serzenişi ile başlar. Yine Büyük Fetih kitabında 'ikinci fethimizin kapısı milli maarif davası olmalıdır”...
NURETTİN TOPÇU’NUN EĞİTİM DÜNYASI
Lakin şu mektep kokusu yok mu? Onu çocukluğunun rüyasına çekiyordu. Kitap, ümit, düşünce, arkadaşlık sanki bir kabın içinde bir arada ezilmiş de havaya serpilmişti. Ana kucağı, düşünme gururu, Allah sevgisi hep onda birleşmişlerdi.[1]...
Köy Öğretmeni
Kovid-19 salgını ile esaslı bir sarsıntı yaşayan insanoğlu birçok davranışını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. İnsanlar bireysel alanda bir takım davranışlarını değiştirmek için mücadele ederken diğer taraftan toplumsal hayati...
KÖY OKULLARI
21. Yüzyılın birinci çeyreğinde önemli bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. İnsanlık 2019 yılının sonuna kadar teknolojik ilerlemeler ile birçok şeyi başardığını ve belki de ölüme bile çare bulacağına inanmışken şimdi sadece...
SALGIN DÖNEMİNDE MAHALLE VE ŞEHİRİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
Covid 19 salgınının tüm dünyanın canını yaktığı günleri yaşıyoruz. Bu günlerdeki önceliğimiz elbette salgınla mücadeledir. Salgınla baş etmenin en etkili yolu yetkililerin tavsiyelerine harfiyen uymaktan geçiyor. Salgınla mücadele...
“BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE TÜRK FİLOZOFU NURETTİN TOPÇU” yahut Topçu’yu yanlış bilmek!
Yakın zamanlarda ‘Bilinmeyen Yönleriyle Türk Filozofu - Nurettin Topçu' isimli bir kitap yayınlandı. Bu kitap Nurettin Topçu'nun bilinmeyen yönlerini ortaya koymak iddiasıyla kaleme alınmıştır. Özellikle 2000'li yıllardan sonra...
KARANTİNANIN VİCDANI
21. yüzyılın birinci çeyreğinde dünya kamuoyu önce sars ve mers isimli virüslerle mücadele ederken günümüzde ise Covid-19 isimli virüsle savaşıyor. 2019 yılının Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan şehrinde ortaya çıkan...
BİR MİLLET MİSTİĞİ MEHMET AKİF ERSOY
'Ya çok param olsaydı ya da hamiyetsiz biri olsaydım” diye sızlanıyordu Seyfi Baba şiirinin son dizesinde ahlak abidesi Akif. Bu dizeler ancak mesuliyet sahibi, şahsiyeti ile örnek büyük bir ruhun yüreğinden kalemine dökülebilirdi. Şahsiyetli...
MUALLİMİN MESULİYETLERİ
21. yüzyılın birinci çeyreğini tüketmek üzereyiz. Kültürel yozlaşma, insanlığı bütün varlığı ile tesiri altına aldı. Artık bedenen obez ve ruhen olabildiğince duyarsız fert ve toplumlarla karşı karşıyayız. Bunlara birde plansız...
NİÇİN ŞAHSİYET EĞİTİMİ?
Şahsiyet, akıl, hürriyet ve vazifelerle yüklü, fert olan varlığımızın kendi mazisinden gelerek istikbaline doğru uzanmasıdır. Şuur ve hürriyetimizin kuvveti, vazifelerimizin genişliği nispetinde şahsiyetimiz kuvvetlidir. Nurettin Topçu...
Şahsiyet Eğitimi*
                       Benlik veya şahsiyet, insanın kendi kendinin farkında olması ve kendi hareketlerini idare etmesidir. (Nurettin Topçu) Milletler, geleceklerini hâlde yetiştirdikleri...
TEKİLLİK ÇAĞI VE ÖĞRETMEN
Ruhumuzun sanatkârı, hayatımızın nazımı olan muallimin aramızda ki yerinin yüksekliğini, vazifesinin geniş ruhi mesuliyetinin ağır olduğunu gençlere değil, bugün muallimlere hatırlatmak lüzumunu duyuyoruz. (Nurettin Topçu/Türkiye'nin...
Gençlerle Okumak Üzerine…
En çok kitap okuyan değil, okuduğu kitaptan görüşler çıkaran ve onu, bir tarlayı derinine kazıp didik didik eden alet gibi işleyen kafanın çalışması değerlidir. Nurettin Topçu Anadolu Mektebi Yazar Okumaları programı kapsamında iki yılı...