Prof. Dr. Zübeyir SALTUKLU
Prof. Dr. Zübeyir SALTUKLU
Yazarın Makaleleri
JAPONYA, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, ÇİN VE RUSYA’NIN ASYA PASİFİK SERÜVENİ
Bu yazımda sizlerin Japon, Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yüz yılımızda ASYA PASİFİKTEKİ emperyalist ve yayılmacı amaçlarına bir göz atmanızı istedim. Fotoğraflarla ve insan kayıplarıyla konumuz daha iyi anlaşılacaktır....
ORD. PROF. DR. FUAT KÖPRÜLÜ VE TEK PARTİ DÖNEMİNİN DEMOKRASİ ZİHNİYETİNİN ELEŞTİRİSİ
Ordinaryüs Prof. Dr. Mehmet Fuat Köprülü 1946 yılı Aralık ayının 12'sinde 'Tek Parti Zihniyetinin Değiştiğine Nasıl İnanabiliriz” başlıklı bir yazı yayınlar. F. Köprülü 1933, 1939, 1943 yıllarında Kars, 1946'da İstanbul...
GÖZLE TACİZ ETMEK
İnsan beden ve akıl diğer bir ifadeyle madde ve mana yönü olan varlıktır. Beden yanımız maddi dünyanın, akıl yanımız mana ve ruh dünyasının bir parçasıdır. ı sadece madde yönüyle görenler maddecilerdir. Bu anlayışa katılmadığımızı...
Ölüm fenomeni (olayı) karşısında Farabi ve Atatürk...
Duysak da duymasak da, görsek de görmesek de, O bizim karşımızda, yanımızda, bacamızda ve kapımızda. Hayır, elimizde, kanımızda ve alın yazımızda. Bin kez varlığı olan her canlı onda eriyecek, Başlayan her hayat onda bitecek, sönecek....
VALİMİZİN, BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN VE MÜFTÜLERİMİZİN DİKKATİNE!
Katıldığım düğünlerde herkese sordum düğün salonlarındaki seslerden rahatsız mısınız? İstisnasız herkes çok rahatsız olduklarını ifade etti ve çok fazla gürültü var dediler. Peki, ne yapabiliriz dediğimde herkes biz ne yapabiliriz...
ERZURUM DEMOKRATİK TAVRIYLA ALKIŞI VE TAKDİRİ HAKETTİ
Erzurum Kongresi'nin 103. yılını kutladığımız bu günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 120 milletvekiliyle grup toplantısını yapmak üzere kentimizin misafir oldular. Sabah yürüyüşümüzde arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi...
ERZURUM KONGRESİ’NE DAHA YAKİNEN BAKMAK
23 Temmuz 1919 tarihi sadede Erzurum için değil, tüm vatanın kurtuluşu için tarihi bir gündür. O günkü Erzurum elbette bugünkü idari sınırları olan Erzurum değildi. Millî Mücadele yıllarında Erzurum Vilayeti 'ne idari taksimatta şu...
ERZURUM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NİN YARDIMLAŞMASI
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi eski dekanı ve emekli hocası Prof. Dr. Samih Bayrakçeken Bey'den Yakutiye Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Muharrem Şahin Bey, İKİNCİ YUVAM adıyla çıkardıkları okul dergisinin 2.nci sayısı için...
TÜRKLERİN İSTANBUL’U FETHETMESİ ARAPLARCA NASIL KARŞILANMAKTADIR
'İstanbul mutlaka fethedilecek, onu fetheden komutan ne büyük komutan, onu fetheden asker ne büyük asker.” şeklinde dillere pelesenk edilen meşhur hadisin sahih olup olmadığı, değişik rivayetleri bu sahanın bilginlerince yeterince tartışılmıştır....
İNSANIN ELİNİ YÜZÜNÜ YIKAMAK DEMEK, TARİHİN ELİNİ YÜZÜNÜ YIKAMAK DEMEKTİR
'İnsanın elini yüzünü yıkamak” sıkça kullandığımız bir deyim. Bir insanın kötülüğünü, adaletsizliğini ve geçimsizliğini biliyorsun. O insan hakkında, nasıl bir insan denildiğinde, hakikati gizleyerek başlıyorsun; iyi bir...
İYİ NİYETİ UĞRUNA; BİR BATTANİYELİK YERDEN MAHRUM KALMAK!
Bu yazımda Amerika Birleşik Devletleri'nde iyi niyet adına toprakları elinden alınan, bir battaniyelik yerleri bile kalmayan son tarihi araştırmalara göre Türk soylu olan Kızılderililerin feryadından bahsedeceğim. Yıl 1492, Kuzey ve Güney...
İNSANIN KAÇAMADIĞI ALIN YAZISI NEDİR?
İnsanoğlu ve insan kızı var olduğundan itibaren kaçamadığı alın yazısı bilme isteği ve alet yapma arzusudur. Öncelikle dış dünyayı, kendini bilmek ister. Bu bilme derecelidir. Günlük bilgiyle bilme en yalın ve basit bilmedir. İnsan ilk...
BİZ KİMİZ?
Bu başlık Amerikan yurttaşı Yahudi asıllı Samuel P. Hungtinton'un Türkçe 'ye çevrilen Biz Kimiz: Amerikan'ın Ulusal Kimlik Arayışı eserinin adıdır. Bu başlıktan hareketle yazımda 'Biz Kimiz” sorusuna cevap arayacağım....
GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER Mİ?
Heraklit 'Savaş her şeyin babasıdır,” der. Birinci Dünya Savaşı (28 Temmuz 1914- 11 Kasım 1918) ve İkinci Dünya Savaşı ( 1 Eylül 1939- 2 Eylül 1945) 'ndan sonra emperyalist ve sömürgeci devletler soğuk savaş ve vekâlet savaşlarına...
HÜRRİYET AŞIĞI ERZURUM DOĞUMLU SADULLAH PAŞA
'Sebebi-i kesb-i şeref zâtda ehliyettir, Yoksa değmez velede irsle ehliyet-i eb 'İnsan ehliyetiyle şeref kazanır, zira babadan, atadan irsiyetle gelen ehliyet evlada intikal etmez.” Bu mısralarının sahibi Erzurum Valisi Esat Muhlis Paşa'nın...
HAYATIN ANLAMI ÜZERİNE
Bu yazımı hayatın anlamı üzerine yazmama neden dostum ve düşün arkadaşım Prof. Dr. Ali Kurt'un hiç de beklemediğimiz bir zamanda çok değerli dostlarımızı kaybettiğimiz gibi onun da aramızdan ayrılmasıdır. Ali Bey, Kovid salgını...
ADALET ÜSTÜNE
Adalet Arapça bir isim. Türkçe sözlükte; 'Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme. Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları. Herkese kendine...
TEFECİLİK ÜSTÜNE
Bugünlerde faiz, riba, tefecilik, murabaha, nema, kâr payı, hibe sözcüklerini sıkça görsel ve yazılı basında duymaktayız. Bu sözcükler daha çok iktisadi anlamda kullanılan sözcüklerdir. Faiz sözcüğü Arapça bir sözcük. Ancak Kuran'da...
ACI, HASTALIK VE BUNALIM ÜZERİNE
Gerek bedensel gerek ruhsal (akıl ) yanıyla acı sözcüğünü birçok anlamda kullanırız. Acı, sızı ve sancı duymak, acı çekmek, birine acı söz söylemek, acı yüzünü göstermek, acı dil kullanmak, birinden acısını çıkarmak, ağrı,...
ACELECİLİK ÜZERİNE
Acele sözcüğü Arapça bir sözcük. Türkçe sözlükte; çabuk, çabukluk, tezlik ve ivedilik anlamlarına gelmektedir. Acele etmek; bir işi çabuk yapmak, çabuk bitirmeye çalışmaktır. Aceleci insana; acele ile iş gören, sabırsız, içi dar...