Prof. Dr. Zübeyir SALTUKLU
Prof. Dr. Zübeyir SALTUKLU
Yazarın Makaleleri
İNSANIN ELİNİ YÜZÜNÜ YIKAMAK DEMEK, TARİHİN ELİNİ YÜZÜNÜ YIKAMAK DEMEKTİR
'İnsanın elini yüzünü yıkamak” sıkça kullandığımız bir deyim. Bir insanın kötülüğünü, adaletsizliğini ve geçimsizliğini biliyorsun. O insan hakkında, nasıl bir insan denildiğinde, hakikati gizleyerek başlıyorsun; iyi bir...
İYİ NİYETİ UĞRUNA; BİR BATTANİYELİK YERDEN MAHRUM KALMAK!
Bu yazımda Amerika Birleşik Devletleri'nde iyi niyet adına toprakları elinden alınan, bir battaniyelik yerleri bile kalmayan son tarihi araştırmalara göre Türk soylu olan Kızılderililerin feryadından bahsedeceğim. Yıl 1492, Kuzey ve Güney...
İNSANIN KAÇAMADIĞI ALIN YAZISI NEDİR?
İnsanoğlu ve insan kızı var olduğundan itibaren kaçamadığı alın yazısı bilme isteği ve alet yapma arzusudur. Öncelikle dış dünyayı, kendini bilmek ister. Bu bilme derecelidir. Günlük bilgiyle bilme en yalın ve basit bilmedir. İnsan ilk...
BİZ KİMİZ?
Bu başlık Amerikan yurttaşı Yahudi asıllı Samuel P. Hungtinton'un Türkçe 'ye çevrilen Biz Kimiz: Amerikan'ın Ulusal Kimlik Arayışı eserinin adıdır. Bu başlıktan hareketle yazımda 'Biz Kimiz” sorusuna cevap arayacağım....
GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER Mİ?
Heraklit 'Savaş her şeyin babasıdır,” der. Birinci Dünya Savaşı (28 Temmuz 1914- 11 Kasım 1918) ve İkinci Dünya Savaşı ( 1 Eylül 1939- 2 Eylül 1945) 'ndan sonra emperyalist ve sömürgeci devletler soğuk savaş ve vekâlet savaşlarına...
HÜRRİYET AŞIĞI ERZURUM DOĞUMLU SADULLAH PAŞA
'Sebebi-i kesb-i şeref zâtda ehliyettir, Yoksa değmez velede irsle ehliyet-i eb 'İnsan ehliyetiyle şeref kazanır, zira babadan, atadan irsiyetle gelen ehliyet evlada intikal etmez.” Bu mısralarının sahibi Erzurum Valisi Esat Muhlis Paşa'nın...
HAYATIN ANLAMI ÜZERİNE
Bu yazımı hayatın anlamı üzerine yazmama neden dostum ve düşün arkadaşım Prof. Dr. Ali Kurt'un hiç de beklemediğimiz bir zamanda çok değerli dostlarımızı kaybettiğimiz gibi onun da aramızdan ayrılmasıdır. Ali Bey, Kovid salgını...
ADALET ÜSTÜNE
Adalet Arapça bir isim. Türkçe sözlükte; 'Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme. Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları. Herkese kendine...
TEFECİLİK ÜSTÜNE
Bugünlerde faiz, riba, tefecilik, murabaha, nema, kâr payı, hibe sözcüklerini sıkça görsel ve yazılı basında duymaktayız. Bu sözcükler daha çok iktisadi anlamda kullanılan sözcüklerdir. Faiz sözcüğü Arapça bir sözcük. Ancak Kuran'da...
ACI, HASTALIK VE BUNALIM ÜZERİNE
Gerek bedensel gerek ruhsal (akıl ) yanıyla acı sözcüğünü birçok anlamda kullanırız. Acı, sızı ve sancı duymak, acı çekmek, birine acı söz söylemek, acı yüzünü göstermek, acı dil kullanmak, birinden acısını çıkarmak, ağrı,...
ACELECİLİK ÜZERİNE
Acele sözcüğü Arapça bir sözcük. Türkçe sözlükte; çabuk, çabukluk, tezlik ve ivedilik anlamlarına gelmektedir. Acele etmek; bir işi çabuk yapmak, çabuk bitirmeye çalışmaktır. Aceleci insana; acele ile iş gören, sabırsız, içi dar...
İBN SİNA VE HASTALIKTAKİ YÖNTEMİ
Salgın dolayısıyla iyice bunaldığımız bugünlerde miladi 980 yılında Buhara Afşana'da doğan, Hemedan'da 1037 yılında vefat eden, 57 yıllık kısa hayatında insanlık için unutulmaz eserler bırakan Türk hekimi ve filozofu İbn Sina'nın...
BİLİMDEN NE ANLAMALIYIZ?
22-24 Eylül 2021 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalı tarafından Sayın Doç. Dr. Davut Sarıtaş koordinatörlüğünde düzenlenen VII. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi'nin...
ÇOCUKLARIMIZA KENDİ AKLIYLA DÜŞÜNMEYİ NASIL ÖĞRETİRİZ?
Yazımızın başlığındaki soruya cevap vermek için Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümünde meslektaşım ve mesai arkadaşım Dr. Dilek Başerer hocamızın DÜŞÜNME EĞİTİMİ adlı eserine...
NANKÖRLÜK, ŞÜKÜRSÜZLÜK VE İNKÂRCILIK ÜSTÜNE
İnsanların sıfatları bazı hayvanlara karakter olarak verilmektedir. Nankör kedi, kurnaz tilki, inat ve ahmak eşek, kalın kafalı öküz ve sadık köpek gibi. Nankör, şükür ve kâfir sözcüklerinin sözlük anlamlarına bakacak olursak: Nankör...
İNSAN VE TARİH
İnsan ve tarih arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu soruya meslektaşım ve mesai arkadaşım Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Cihan hocamızın kaleme aldığı JOSÉ ORTEGA...
İNSAN NEDEN FANİLİĞİNE İNANMAZ?
Fani Arapça bir sözcük. Ölümlü, gelip geçici, sonu gelen ve yok olan anlamınadır. İhtiyar ve yaşlıya 'Pir-i fani” deriz. Acun, Cihan ve Dünya için de fani sözünü kullanırız. Karacaoğlan kendisi için ne güzel söylemiş: Karacaoğlan...
SINIRLI DEVLET
'Kralların sarayları, yıktıkları mutluluk köşklerinin harabeleri üzerine inşa edilmiştir.” Thomas Paine Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi meslektaşım...
YER DEMİR GÖK BAKIR
Birbirine yakın aynı kültür havzasında yer alan kültür ve tarih açısından kendisine has özellikleri olan Kemaliye, Darende ve Divriği ilçeleri çok dikkatimi çeker. Kemaliye'yi geçen yıl gezmiştim. Bayramın ikinci günü, Erzurum'dan...
VAY AFGANİSTAN VAY TÜRKİYE!
13 Nisan 2018 tarihinde 'İpek yolu mu mülteci yolu mu?” başlıklı bir yazı yazmıştım. Aradan 3 yıl geçti. Afganistan'da Amerikan Birleşik Devletleri ve müttefikleri Talibanla anlaşarak ülkeden askerlerini çekeceklerini bildirmesi...