Prof. Dr. Zübeyir SALTUKLU
Prof. Dr. Zübeyir SALTUKLU
Yazarın Makaleleri
İNSANI ANLAMAK VE TANIMAK ÜZERİNE (3)
Önceki yazımızın devamı 26- Bilgiye açlığımızı hissetmediğimiz için çok konuşan az okuyan bir toplumuz. Evlerimizdeki vitrinde bardağa, tabağa yer buluyoruz, kitaba yer bulamıyoruz. 27- Hediye verirken sadece hediye vermiş olmak için veriyoruz....
İNSANI ANLAMAK VE TANIMAK ÜZERİNE -II
Birinci yazımızın devamı 11- İnsanlar mevkiini, yaşını, parasını ve yetkesini kutsuyor, kendini ilah yerine koyuyor. Bazı insanlar önce doğmuş olmayı bir üstünlük sayıyor. Değerli hocam bir Batılının eğitimle ilgili eserinde öğretmenlere...
İNSANI ANLAMAK VE TANIMAK ÜZERİNE (1)
Sabahları beraber yürüdüğüm dostum Prof. Dr. Samih Bayrakçeken hocamla insanı anlamak, anlamamak ve onun anlaşılmaz olması konusunda beyin fırtınası yapmış notlar almıştık. Bu yazıyı yazmaya başladığımda dostum Prof. Dr. Nurtaç Canpolat...
KUR’AN’DA AHLAK İLKELERİ NELERDİR?
Bu yazımızda Ramazan ayının ruhuna uygun bir konu seçeyim dedim. Kur'an'da yer alan temel ahlak esaslarını vermek istedim. İslam Ahlak Tarihi üzerine eser yazan bilginler İslam ahlakını üçe ayırırlar. Birincisi; Kur'an ahlakı,...
GENÇLİĞE HİTABE VE GENÇLİĞİMİZİN ÜZÜCÜ HALİ
Eğitim Kurumlarımızın her sınıfında İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe yer almaktadır. Ancak zaman zaman üniversite öğrencilerine gençliğe hitabeyi okuyup kaç kelimesini anlamıyorsunuz dediğimde, abartmış olmayayım, hemen hemen 30 ya...
DEVLET NE İLE AYAKTA KALIR
Devlet Arapça bir sözcük. Devlet: Döngü, deveran, servet, kısmet, talih, baht, itibar, iktidar ve egemenlik anlamlarını içermektedir. Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Bilig (1069) (Mutluluk Veren Bilgi) eserinde devlet: Talih, mutluluk, baht ve servet...
TÜRKİYE NEREYE KOŞUYOR!
Erzurum'un yetiştirdiği adı kadar mümtaz/seçkin olan Mümtaz TURHAN hocamızın öğrencilerinden olan insan ve davranışları üzerine çokça eserler veren Psikolog Doğan CÜCELOĞLU bir konuşmasında, 'ailede, okullarda, üniversitelerde...
ROMA’DA YAKILAN DÜŞÜNÜR: GIORDANO BRUNO
'İnsan hiçbir kötülüğü, dini inançlarına sığınarak yaptığı kötülük kadar tam anlamıyla ve neşeyle yapmaz.” Bilaise Pascal (1632-1662) 1453 ‘te İstanbul'un fethiyle birlikte Batı'da ortaçağın kapanması ve yeniçağın...
“MİLLİ MÜCADELE’DE KAYSERİ” KONULU KONFERANS
Kayseri Valiliğinin ve Büyük Şehir Belediyesi'nin resmi davetlisi olarak 09.Kasım.2023 Perşembe günü Kayseri'deydim. Kayseri'de 'Eyvan Sohbetleri” adıyla ayda bir konu seçilerek konferanslar düzenleniyormuş. Konferansların...
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİ VE ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ HEKİMLERİMİZE VE SAĞLIK PERSONELİMİZE TEŞEKKÜR BORCUM
'İlim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder.” İbn Sina Bir düğünde oturduğum masadan kalkarak dostlarımın olduğu masaya belimi tam doğrultamadan eğerek gittim, oturdum. Hoş beşten sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin...
ORDİNARYÜS PROF. DR. MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ’YE GÖRE CUMHURİYETİMİZİN DEĞERİ
Cumhuriyetin kurulmasından çok değil 4 yıl geçmiş olmasına rağmen münevverler eline kalem alıp cumhuriyetin fazileti üzerine yazılar kaleme alırlar. Köprülüzade Mehmet Fuat 29 Ekim 1927 tarihinde 'Cumhuriyetimizin Yıldönümü” başlıklı...
NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARINA UYMAYA ÖZEN GÖSTERİYOR MUYUZ?
Boğaziçi Enstitüsü sitesinde nezaket ve görgü kurallarını yayınlamış. Bu konuda çok eksiğimiz olduğunu düşündüğüm için nezaket ve görgü kurallarına tarafımdan da bazı kendi eklemelerimi de yaparak sizlerle paylaşmak istedim. Tarafımdan...
BATUM VE TİFLİS’E 5 GÜNLÜK GEZİ
Batum ve Tiflis'i 28 Eylül 1 Ekim günleri arasında özel aracımızla eşim, oğlum, kızım, damadım ve iki torunumla 5 gün gezdik. Önce niyetimiz İran üzerinden Tebriz, Erdebil oradan da Astara'dan Azerbaycan'a geçip Bakü'ye,...
ERZURUM KONGRESİ NEDEN ÖNEMLİDİR
«Önemli kararlar alındığını, bütün dünyaya milletimizin varlık ve birliğinin gösterildiğini» söyledim ve «tarih, bu kongremizi ender görülen büyük bir eser olarak kaydedecektir» dedim. Mustafa Kemal. İkinci Meşrutiyet döneminde...
KÖYLERİMİZİN HALİ PÜR MELALİ!
Bu yazıyı yazmama neden DADA mahlaslı şair ve tıp bilim insanımız yaşanmış köy hayatını resmeden şiir gönderdi. Çok duygulandım. Duygulanmama neden bizim kuşağın çileli bir o kadar da tatlı hayat hikâyesini gelecek kuşaklara aktarıyordu....
TARİHTEN DERS ÇIKARMAK
Evrende canlı ve cansız varlıkların bir yaşı vardır. Oturduğumuz evin, kullandığımız arabanın ve kendimizin bir yaşı olduğu gibi. Bizim burada konu edindiğimiz tarih, insanın zaman ve mekân içerisinde yakıp ettiklerinin tarihidir. Her...
DEĞERİMİZ SÖZÜMÜZ KADARDIR
Söz, sözlükte: Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan sözcük ya da sözcük dizisi. Bir ya da birkaç heceden oluşan anlamı olan ses birliği, sözcük, laf, lakırdı, kelime, kelam, kavil. Danimarkalı filozof Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855):...
DEMOKRASİNİN GÜCÜ
Siyaset felsefesinde temel iki soru önemlidir: Birincisi, kim yönetmeli ve devletin yönetiminden kim ya da kimler sorumlu olmalıdır? İkincisi, hangi yönetim biçimiyle yönetmelidir? Kim yönetmelidir sorusuna cevap aramak demek, hangi yönetim biçimiyle...
İSLAM VE TÜRK DÜŞÜNÜRLERİNE GÖRE FELSEFE NEDİR?
Felsefe eski Yunanca (filo-sofia) şeklinde yazılan bir kelime. Filo sözü sevgi, seviyorum, dostluk gösteriyorum anlamına geliyor. Sofia kelimesi de, bilgelik (:hikmet) manasınadır. Filosofia adından hareketle 'bilgelik sevgisidir.” Eskiler...
DEMOKRASİMİZİN KIYMETİNİ BİLELİM
Netflix zorbalar adında yayımladığı belgeselde İngiltere, Fransa, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri gibi Batı emperyalizminin sömürgelerinde ve işgal ettiği ülkelerde yaptıkları zulümleri yok sayarak yayınlar. Ancak belgesel komünist...