Erdal GÜZEL
Erdal GÜZEL
Yazarın Makaleleri
MİLLİ MÜCADELE’NİN KÜÇÜK KAZIMI (KÂZIM YURDALAN)
Tarih sayfalarında 'Küçük Kâzım” lâkabı ile tanınan Kâzım Yurdalan Erzurum'un yetiştirdiği ünlü şahsiyetlerden biridir. Seksen bir yıllık ömrünü vatan hizmetine adamış, millete hizmette sınır tanımamış olan Kazım Yurdalan,...
MİLLİ MÜCADELE’NİN VE ERZURUM KONGRESİ’NİN 100. YILI ETKİNLİKLERİ
Bağımsız bir devlet kurmak için vermiş olduğumuz şanlı mücadelenin üzerinden 100. yıl geçmiş bulunmaktadır. Bu münasebetle Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Milli Mücadele'nin 100. Yılı kutlamaları için bir genelge yayımlanmış...
KALBİN DOKTORU KEMAL BEYAZIT HOCA​​​​​​​
Ünlü yazar Çetin Altan, ' önemliler ve değerliler” kavramı üzerinde sıkça durur, değersiz önemlilerden ve önemsiz değerlilerden bahsederek ülkenin en önemli sorunlarından birine dokunurdu. Ehliyet ve liyâkatin göz ardı edildiği...
BAŞBAĞLAR’DA BİTEN MADIMAKLAR
Mevlânaların, Yunusların, Hacı Bektaşların, Pir Sultan Abdalların sevgi ve kardeşlik pınarlarıyla suladıkları Anadolu'da ne yazık ki kan ve gözyaşı hiç eksik olmadı. Uzun yıllardan beri dışarıdan tertiplenen ve yerli işbirlikçi...
DADAŞ M. DURAK SAKARYA
Osmanlı İmparatorluğu'nun dağıldığı, Anadolu'nun emperyalist güçler tarafından işgal edildiği o karanlık günlerde Türk Milleti bir avuç kahraman vatan evladının önderliğinde var olma savaşı vermişti Yunan orduları Polatlı'ya...
PROF. DR. MEHMET KAPLAN VE ERZURUM
Erzurum, Vatan ve bayrak sevgisinin aşka dönüştüğü, kültürel birikimlerin hassasiyetle korunduğu, millî bilincin zirve yaptığı, ata yurttaki töre kültürünün hissedildiği bir şehirdir. Erzurum bu özelliği ile tarihin değişik dönemlerinde...
ERZURUM VİLAYET KONGRESİ (17 Haziran 1919)
Osmanlı İmparatorluğu'nun idam fermanı olan Mondros Mütarekesi'nin (30 Ekim 1918) imzalanmasından sonra emperyalist ülkeler Türklüğün son kalesi olan Anadolu'yu ele geçirmek için planlarını yapmışlar bu düşünceler doğrultusunda...
REMZİ OĞUZ ARIK’IN GÖZÜNDE ERZURUM
Osmanlı Devleti'nden günümüze uzanan en büyük sorunlardan biri eğitim konusudur. II.Mahmut'un başlatmış olduğu reformlarla birlikte yol aldırılmaya çalışılan eğitim , devrin Maarif Nazırı Emrullah Efendi'nin ' Bu mektepler...
AŞIK ERBABİ
Erzurum, ata yurttan ana yurda taşınan âşıklık geleneğinin hayat bulduğu önemli şehirlerden biridir. Saz ve sözleri ile insanlığa mesajlar vermiş Erzurumlu âşıklardan biri de Âşık Erbabi'dir 1805 yılında Erzurum'un Karaz köyünde...
Mustafa Kemâl’in Erzurum Hemşeriliği
1430 yılında Sultan II. Murat zamanında fethedilen Selanik, Osmanlı Devleti'nin İstanbul'dan sonra ikinci büyük şehri olmuş ve 500 yıl Osmanlının hakimiyetinde kalmıştır. Stratejik önemi bulunan Selânik, Osmanlı'daki modernleşme...
OKUMA ALIŞKANLIĞIMIZ
İlk emri 'Oku” olan bir dinin mensubu olmamıza rağmen dünyada en az okuyan ülkeler arasında yer almaktayız. Yapılan araştırmalara göre, AB ülkelerinde okuma oranı %21 iken bizim ülkemizde bu oran %0.01'dir Dua kitapları, fıkra...
AHMET HAMDİ TANPINAR VE ERZURUM
Şiir, roman, deneme, makale, öykü ve edebiyat tarihi dallarında yaptığı başarılı çalışmaları ile Türk Edebiyatı'nın önemli isimleri arasında sayılan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en bilinen eserlerinden biri ;İstanbul, Konya, Bursa,...
DEMOKRASİ SAYGIDIR, TAHAMMÜLDÜR, HOŞ GÖRÜDÜR
Anayasamız, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olduğumuzu söylese de bizim gibi gelişmesini sağlayamamış ülkelerde bu kavramların hayata yansıması bir hayli zordur. Çağımızda, yenisi ortaya çıkıncaya kadar insan aklının bulduğu en...
DEVLETİ CİDDİ YOLU DÜZGÜN İSTERİM
Erzurum da görev yapan valiler içerisinde isminden en çok bahsedilenlerden biri Necmettin Karaduman'dır. Erzurum da görev yaptığı dönemlerde (1970-1975) oldukça hayırlı hizmetlerde bulunmuş olan Necmettin Karaduman, şehrin kültürü ile...
HEMŞEHRİMİZ ORD.PROF.DR.ZİYAEDDİN FAHRİ FINDIKOĞLU
Ülkesine olan tutkusu kara sevdaya dönmüş olan hemşehrimiz Ord.Prof.Dr.Z.Fahri Fındıkoğlu Türkiye'nin en ünlü sosyologlarındandı. İnsan olmanın sorumluluğunu bütün hücrelerinde hisseden Z. Fahri Fındıkoğlu kültür pınarlarının...
İNSANLIĞIN BEKA SORUNU
İnsanoğlunun ilk atası ve ilk peygamberi olan Hz. Âdem'den günümüze kadar uzanan süreç içinde insanlığın tek bir beka sorunu vardır. O da savaşsız bir dünyadır. Hz. Âdemin oğlu Kabil'in, kardeşi Habil'i öldürmesiyle başlayan...
ALACA KATLİAMININ CANLI TANIĞI BOYACI İSMAİL USTA
Erzurum‘un bilge kişilerinden biri olan İsmail Gürcan, şehrin hafızası olarak bilinirdi. Camilerin yazılarını ve tezyinatını yapması ve mahir bir boyacı olmasından dolayı şehirde kendisi ”Boyacı İsmail Usta” diye tanınır, onun bilgisinden...
FAİKA HAKKI HANIM
Türk toplumunun geleneğinde saygın bir yeri olan kadın, hayatın her aşamasında aktif rol oynamış hatta devlet yönetiminde hakanla birlikte söz sahibi olmuştur. Ünlü Arap seyyah İbn Battuta, Anadolu'ya olan gezisinde kadınların sosyal...
ERZURUM AŞIĞI BİR ÇILGIN YÜREK - MÜŞTAK SITKI DURSUNOĞLU
Erzurum'un yetiştirdiği mümtaz şahsiyetler içerisinde Cevat ve Sıtkı Dursunoğlu kardeşlerin dadaşlar diyarında müstesna bir yeri vardır. Milli Mücadele yıllarındaki fedakarlıkları, Erzurum'a olan sevdaları, toplumsal sorumlulukları,...
SİYASETE DENİZ BAYKAL HATIRLATMASI
Yerel seçimler yaklaşırken siyaset kazanı da fokur fokur kaynıyor. Siyasetin azgın atına binenler hiçbir ölçü ve kural tanımadan doludizgin koşuyorlar. Beşer olmanın unutulduğu bu ortamda dünyevi makam ve mevkiler için akla hayale gelmeyen...