Abdullah NEHİR
Abdullah NEHİR
Yazarın Makaleleri
BİR MİLLET MİSTİĞİ MEHMET AKİF ERSOY
'Ya çok param olsaydı ya da hamiyetsiz biri olsaydım” diye sızlanıyordu Seyfi Baba şiirinin son dizesinde ahlak abidesi Akif. Bu dizeler ancak mesuliyet sahibi, şahsiyeti ile örnek büyük bir ruhun yüreğinden kalemine dökülebilirdi. Şahsiyetli...
MUALLİMİN MESULİYETLERİ
21. yüzyılın birinci çeyreğini tüketmek üzereyiz. Kültürel yozlaşma, insanlığı bütün varlığı ile tesiri altına aldı. Artık bedenen obez ve ruhen olabildiğince duyarsız fert ve toplumlarla karşı karşıyayız. Bunlara birde plansız...
NİÇİN ŞAHSİYET EĞİTİMİ?
Şahsiyet, akıl, hürriyet ve vazifelerle yüklü, fert olan varlığımızın kendi mazisinden gelerek istikbaline doğru uzanmasıdır. Şuur ve hürriyetimizin kuvveti, vazifelerimizin genişliği nispetinde şahsiyetimiz kuvvetlidir. Nurettin Topçu...
Şahsiyet Eğitimi*
                       Benlik veya şahsiyet, insanın kendi kendinin farkında olması ve kendi hareketlerini idare etmesidir. (Nurettin Topçu) Milletler, geleceklerini hâlde yetiştirdikleri...
TEKİLLİK ÇAĞI VE ÖĞRETMEN
Ruhumuzun sanatkârı, hayatımızın nazımı olan muallimin aramızda ki yerinin yüksekliğini, vazifesinin geniş ruhi mesuliyetinin ağır olduğunu gençlere değil, bugün muallimlere hatırlatmak lüzumunu duyuyoruz. (Nurettin Topçu/Türkiye'nin...
Gençlerle Okumak Üzerine…
En çok kitap okuyan değil, okuduğu kitaptan görüşler çıkaran ve onu, bir tarlayı derinine kazıp didik didik eden alet gibi işleyen kafanın çalışması değerlidir. Nurettin Topçu Anadolu Mektebi Yazar Okumaları programı kapsamında iki yılı...
Erzurum Basınında Nurettin Topçu (1960-1970)
Erzurumlu bir ailenin çocuğu olan Nurettin Topçu'nun memleketine hiç gelmediğine/gelemediğine bir önceki yazımda değinmiştim. Nurettin Topçu bütün ömrünü insanlığın kurtuluşu için harcamış, bu yolda bir düşünce sistemi geliştirmiş,...
Nurettin Topçu ve Erzurum
Erzurum'dan İstanbul'a göç etmiş olan celep (canlı hayvan) tüccarı Erzurumlu Topçuzâde Ahmet Efendi (1856-1922) ve Eğinli Fatma Hanımın (1876- 1979) ikinci çocukları olan Nurettin Topçu, 20 Kasım 1909 İstanbul'da doğdu. Nurettin...
2023 Eğitim Vizyonu..
Eğitimci Yazar Abdullah Nehir'in kaleminden..2023 Eğitim Vizyonu..Eğitimci Yazar Abdullah Nehir 2023 Eğitim Vizyonunu kaleme aldı. İşte o yazı: Eğitim konusunda öncelikle eğitimcilerin veya eğitim iş görenlerinin söylemesi ve yazması...