Abdurrahman ZEYNAL
Abdurrahman ZEYNAL
Yazarın Makaleleri
ERZURUM VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
DURUM TESBİTİ Savaşlar, göçler, gıdasızlık ve hastalıkların kol gezdiği 19. yüzyılın başlarında kurulan geç Cumhuriyet'te toplumun yarısından fazlası hasta ve sakattı. İyi beslenememe, doktorsuzluk, ilaçsızlık milletin belini...
ORTA ÖĞRETİME GENEL BAKIŞ
Öncelikle modern eğitimimizin temellerine şöyle bir göz atacak olursak; 1824 yılında açılan İptida-i Mektebi'ni ilerleyen yıllar Rüştiyeler, Askeri İdadiler, Darulmuallim Mektepleri, Sultaniler, Darul Fünun, Cerrahhane, Tıbhane-i Şahane...
KÂĞITÇILIĞIN TARİHİ VE SEKA'NIN KAPATILMASI
Çocukluğumda büyüklerimden şunu işittim...! Duydum....! Gördüm...! Uygulamaları hafızamda yer etti. Büyüklerim yerde kağıt gördüklerinde eğilerek alır, edeple katlar sonra köydeki duvarların deliklerine koyar, sakladılar. Eğer üzerinde...
ERZURUM EĞİTİM TARİHİ MÜZESİ
Tarihin derinliklerinden günümüze insanoğlunun macerasını maddi ve manevi eserlerden takip edebiliyoruz. Mısır piramitlerinden, Astek tapınaklarına, Buda heykellerinden yedi uyur mağaralarına, Pompei kalıntılarından Göbekli tepeye... İlk...
30 AĞUSTOS ZAFERİ VE İKİ TAZEGÜLLÜ
Birinci dünya Savaşı bitmiş, ordular terhis edilmiş, Mondros Mütarekesi maddelerinden 1, 7 ve 24. maddeleri gereği geri kalan Osmanlı toprakları işgal edilmiş, Türk Milleti tarih sahnesinden silinmek istenmiştir....! Gazi Mustafa Kemal Atatürk...
AMERİKALILAR BUNLARI YAPARKEN NEREDEYDİNİZ?
Son yetmiş yıldır Amerika adeta Türkiye'yle dalga geçerken acaba bizler, sizler, ülkeyi yönetenler acaba ne yaptı? İşte sorumun cevabı aşağıdadır. Okumanız dileklerimle.......! 1- ABD başkanı Turuman 1947 yılında kominizim tehlikesine...
HİLÂFET HALİFELİK TARİHSEL SÜREÇ
"Anlat bana bir parçacık, ecdâdımı anlat, Muhtacım 0 efsaneye, tarihe masal kat.... " Mitat Cemal Kuntay Hz Peygamber 632 tarihinde vefat edince az bir sahabenin katılımıyla Hz Ebubekir, halife seçildi. Onun vefatıyla Hz Ömer, Hz Osman ve Hz Ali...
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA AÇIK MEKTUP
Eğitim hayat boyu devam edecek bir faaliyettir. İnsanda istenilen davranış değişikliğinin gerçekleştirilmesidir. Öğretim ise asırlar içinde edinilmiş bilgilerin güncellenerek yeni kuşaklara aktarılmasıdır. Eğitimin ve öğretimin mekânı,...
101 YIL ÖNCE ERBAA VE ERZURUMLU NAHİYE MÜDÜRÜ
Mutlaka düşünerek satır satır okumanız dileklerimle....! 1 Mayıs 1919'da vaziyeti anlamak ve yer hazırlamak üzere evvela yalnız olarak Erbaa'ya gittim.Hancı Sabri isminde birisinin hanında misafir oldum.Nereli olduğumu sordular.Eşkıyalardan...
YAYLADA BİR NEHİR: KARASU
Palandöken, Mescit, Dumlu, Kargapazar dağları.....! Dumlu, Serçeme, Zerdige boğazı... Nihayet uzaklarda Kop dağları..... Bu coğrafyada Erzurum, Ilıca, Kandilli, Aşkale ve mücavir köyler.... Yaylasıyla, dağıyla, ovasıyla bir medeniyet beşiği......
TARİHÎ TÜRK YURTLARINDA EMPERYAL OYUNLAR SONA ERMELİDİR
Kafkaslarda 1993 yılından beri Karabağ, Laçin, Kelbecer, Kubatlı, Zengilan, Fuzuli bölgelerini işgal eden Ermenistan acaba bu gücü kimden alıyor? Ermenileri kimler destekliyor? Araştırılıp incelendiğinde bugünkü Ermenistan topraklarının...
BİZ
Edirne'de Fatih'in torunu, Balkanlarda evladı fatihanız. Kars yaylası, Iğdır Ovasında Oğuz, Palandöken yaylalarında Saltuklu, Malazgirt ovasında Alpaslan, Diyarbakır'da Akkoyunlu Türkleriz. Mardin'de Artuklu, Antep'te...
KAHRAMAN DOKTORLAR VE KOVİT -19 ÜZERİNE
Hekimlik dünyanın en eski mesleklerinden biridir. Bizim coğrafyamızda Lokman Hekim ismi hekimlerin babası, İbn-i Sinalar bunu devamı, Anadolu Selçukluları döneminde açılan şifahaneler bunun maddeye bürünmüş şeklidir. Şifahaneler Selçukluda...
AÇIK HAVADA CUMA NAMAZI
İnsanoğlu dünya yüzünde hayat bulmaya başladığı andan itibaren inanma, ibadet etme, dua etme görevini yapmış veya yapmamıştır. İnanma şekli ister dağa, taşa, aya, güneşe, ineğe, fareye isterse Kâinatı yaratan gücü, kudreti sonsuz...
KORONA BİZİ AKILLANDIRAMADI...!
Yer yüzünde hayat başladığı andan itibaren virüsler, mikroplar ve tüm canlılar bir denge, bir nizam üzerinde inşa edilmiştir. Meydana gelen değişme ve evrilmeler hep bir esas üzerine kurulmuş, denge korunarak günümüze gelinmiştir. Bu değişim...
CORONA İZNİYLE ERZURUM'DA YÜRÜMEK
10 Mart 2020 Pazar. Saat 12.30 11 Marttan beri ilk defa yürüyeceğim. Hava serin ve kapalı. Gökyüzü bulutların hareketine tahsis edilmiş. Çaykara caddesinden yürüyerek Atatürk evinden Cumhuriyet caddesine çıkıyorum. Cadde sakin ve sessiz. İnsanlar...
KORONA, ERZURUM VE ÖLÜM
Dünya... Yaşadığımız, nefes aldığımız ve öldüğümüzde defnedildiğimiz mekan. Nihayet insan bu çıplak tabiatta dünyaya teşrif etti. Yıllar geçti. Kabil Habil'i öldürdü... Tufan oldu insanlar suya gark oldu... Ad, Semud, Lut kavmi...
MÜCADELE BİRLİĞİNİN ERZURUM’DA İLKLERİ
1960 sonrası öğrenci/sağ-sol olayları giderek büyürken, toplumsal yapımızı fena halde etkilemekteydi. İşte o yıllarda Konya'da kurulan Afyon ve İst. Mücadele Birliği, gelişen ve değişen sosyokültürel ve sosyoekonomik yapıdan etkilenerek...
REFORMİST VE MUHAFAZAKAR AYDINLARIN ÇELİŞKİSİ
Reformist aydınlar her şeyi ile batıyı isteyerek zamanla halktan kopmuşlardır. Batıyı yüceltirken yerli kültürü inkâr yolunu seçmişlerdir. Abdullah Cevdet gibiler 'Türk ırkının bozulduğunu, Almanya'dan damızlık erkek getirilmelidir”...
SOFRAYA GELEN EKMEK ÇÖPE ATILIRSA SİZİ AFFETMEZ!
Bilmem hiç düşündünüz mü? Her gün, her öğün sofralarımızı süsleyen, açlığımızı gideren, onsuz hiç bir günümüz olmayan ekmeğin soframıza gelinceye kadar hangi merhalelerden geçmiş, hangi zorluklar aşılmış, önümüze geldiğinde...