Abdurrahman ZEYNAL
Abdurrahman ZEYNAL
Yazarın Makaleleri
ERZURUM’UN YÜZAKI PROF. DR. EROL KÜRKÇÜOĞLU
İnsan hayatta eserleriyle yaşar. Dostlarıyla toplumda bir sevgi yumağı oluşturur. Tavır ve davranışlarıyla saygınlık kazanır. Yetiştirdiği öğrencileriyle geleceğe uzanır. Fikirleriyle çağlar ötesine gider. Bilim insanları bu vasıfları...
VAKIF İNSAN ERDAL GÜZEL
Bir zamanlar Erzurum'da mahalleler, mahallelerin de hekât anlatan ablaları, derdi olanın derdine derman olan güzel insanları; mert, yiğit amcaları Dadaşları vardı. Bu mahallelerden biri Yeğenağa Mahallesiydi. Sokaklar, mahallenin aynası;...
ERZURUM'DA SAVUNMA DUAYENİ SADRETTİN HAŞILOĞLU
Birinci Dünya Savaşının yıkıntılarından kurtulmaya çalışan Erzurum'un Murat Paşa Mahallesi'nde bir çocuk dünyaya gelir. Babası İnşaat müteahhidi Bekir Salim Bey'dir. Salim Bey çocuklarına Sadrettin ismini verir. 1939-1945...
SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNE
Tam 1100 kilometre Ulukışla'dan Allahuekber'e yürüdüler Asker; yarı aç, yarı tok yürümekte Ayaklarında postal, sırtlarında kaput Yok.. Yok... Piriştine, Denizli, Yemen, Bağdat, Şam, Samsun, Trabzon ve Ulukışla, Niğde, Sivas, Erzincan,...
KOVİD-19 VE SOSYAL DEĞİŞİM
Tarihte pek çok salgın çıkmış. Şehirleri, toplumları ölüme götürmüş.. Kutsal metinlerde ve tarihî hikâyelerde bunun izlerini görmek mümkün... 100 yıl önce İspanyol Gribi olarak isimlendirilen salgının 50-100 milyon arasında insanın...
YİĞİT YÜREKLİ, DADAŞ HAKKI MEZARARKALI HOCAMA
İkinci Dünya Savaşı bütün cephelerde şiddetle devam ederken Erzurum'da Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkunda adı geçen Mezararkalı Mevlüt Ağanın bir torunu dünyaya gelir. Adını Hakkı koyarlar. Yıllar geçer ilkokulu, ortaokulu ve...
YOLCULUK...
Kainat'ın yaratılmasıyla başlayan Kıyamete kadar devam edecek muazzam bir olaylar silsilesidir. Birleşme, ayrılma, ışık, yıldız, gezegen olmadır. Yanardağ, volkan, dere, çay ırmak olup okyanusa kavuşmaktır. Yer yüzünün düzenlenmesi,...
ERZURUM EĞİTİMİNE HİZMET ETMİŞ ÖĞRETMENLERİMİZ
Yeni bir öğretmenler günü daha kutlayıp, nutuklar çekeceğiz. Yaman öğretmen, kahraman öğretmen, fedakar öğretmen deyip bir sürü siyasi nutuk çekip yapacağız, edeceğiz, biz çok şey yaptık diyecekler. Ancak yine asıl mesele olan öğretmen,...
1900-1955 YILLARI ARASINDA ERZURUM'UN DİN ADAMLARI
Osmanlının son döneminde yetişen, Kurtuluş Savaşı'nın acılarını çeken Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Erzurum'da dini hizmetleri yürüten, dönemlerinde şehrin hafızasına, insanların ruhlarına hitap eden din adamlarından...
ERZURUM MÜFTÜLÜĞÜNE AÇIK MEKTUP
Şehrimiz, ülkemiz ve dünyamız eşi görülmemiş bir hastalıkla mücadele etmekte. Her gün binlerce insan ölmekte binlercesi hastalanmaktadır. İşin en acı tarafı kimler? Nasıl yayıyor o belli değil. Tıpkı Hasan Sabbah'ın Batını müritleri...
ÖLÜM VE YALNIZLIK
İnsan doğar, yürür, koşar. Odada, avluda ve sokakta... Arkadaş bulur. Aynı dili konuşur.... Birlikte ağlar, birlikte güler. Saf ve temiz... Hiç bir kötülük bilmezler. Günler, haftalar, aylar ve yıllar... Etkilenirler, etkilerler ve farkında...
TEVFİK FİKRET, MEHMET AKİF ERSOY
18. yüzyıl Türk Milleti için acılı, hüzünlü bir o kadar bunları dert eden aydınların ıstırap çektiği asır olmuştur. Askeri mağlubiyetler, ekonomik çöküntüler, sosyal çalkantılar, etnik ayrımcılığın zirveleştiği en uzun yüzyıl.........
ERZURUMLU NİYE 'YETİM HOCA' DEDİ
1850'lerde Pervizoğlu Medresesinde okumuş, icazetini almış, Erzurum'da ilk açılan Sivil Rüştiye'nin ilk muallimi olmuştu. Evlenmiş, Ayazpaşa Mahallesindeki mütevazi evine yerleşmiş, halkın verdiği isimle şehrin Yetim Hocası...
NAMAZ'DA VERDİĞİMİZ SÖZ..!
İnsanın insan olduğunu hatırlatan ibadet... Yaratıcının önünde baş eğme.... Yaratıcıyla konuşma.. Yaratıcıya kati söz verme eylemi...... Öyle bir söz ki, günde 450'den fazla "Allah En büyüktür" deyip yaratıcıyı anmaktır. Okuduğumuz...
ERZURUM VEREM SAVAŞ DERNEĞİ
DURUM TESBİTİ Savaşlar, göçler, gıdasızlık ve hastalıkların kol gezdiği 19. yüzyılın başlarında kurulan geç Cumhuriyet'te toplumun yarısından fazlası hasta ve sakattı. İyi beslenememe, doktorsuzluk, ilaçsızlık milletin belini...
ORTA ÖĞRETİME GENEL BAKIŞ
Öncelikle modern eğitimimizin temellerine şöyle bir göz atacak olursak; 1824 yılında açılan İptida-i Mektebi'ni ilerleyen yıllar Rüştiyeler, Askeri İdadiler, Darulmuallim Mektepleri, Sultaniler, Darul Fünun, Cerrahhane, Tıbhane-i Şahane...
KÂĞITÇILIĞIN TARİHİ VE SEKA'NIN KAPATILMASI
Çocukluğumda büyüklerimden şunu işittim...! Duydum....! Gördüm...! Uygulamaları hafızamda yer etti. Büyüklerim yerde kağıt gördüklerinde eğilerek alır, edeple katlar sonra köydeki duvarların deliklerine koyar, sakladılar. Eğer üzerinde...
ERZURUM EĞİTİM TARİHİ MÜZESİ
Tarihin derinliklerinden günümüze insanoğlunun macerasını maddi ve manevi eserlerden takip edebiliyoruz. Mısır piramitlerinden, Astek tapınaklarına, Buda heykellerinden yedi uyur mağaralarına, Pompei kalıntılarından Göbekli tepeye... İlk...
30 AĞUSTOS ZAFERİ VE İKİ TAZEGÜLLÜ
Birinci dünya Savaşı bitmiş, ordular terhis edilmiş, Mondros Mütarekesi maddelerinden 1, 7 ve 24. maddeleri gereği geri kalan Osmanlı toprakları işgal edilmiş, Türk Milleti tarih sahnesinden silinmek istenmiştir....! Gazi Mustafa Kemal Atatürk...
AMERİKALILAR BUNLARI YAPARKEN NEREDEYDİNİZ?
Son yetmiş yıldır Amerika adeta Türkiye'yle dalga geçerken acaba bizler, sizler, ülkeyi yönetenler acaba ne yaptı? İşte sorumun cevabı aşağıdadır. Okumanız dileklerimle.......! 1- ABD başkanı Turuman 1947 yılında kominizim tehlikesine...