Zübeyir SALTUKLU
Zübeyir SALTUKLU
Yazarın Makaleleri
SABIR TAŞI
Bir önceki yazımı Fal Taşı başlıklı yazmıştım. Bu yazımı da Sabır Taşı başlıklı yazayım dedim. Sabır Arapça isim, Türkçe sözlükte: Acı, yoksulluk, haksızlık vb. üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan katlanma, direnme,...
FAL TAŞI
Fal Arapça isim, sözlükte; geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kağıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma, bakı. Taş ise Türkçe isim. Fal taşı, falcıların fala bakmak için kullandıkları...
KURBAN BAYRAMI
İnsan kültürün hem yapıcısı hem de taşıyıcısıdır. İnsanın değiştirmek istedi en zor şey kültürün oluşturduğu kalıplardır. Onun içindir ki toplumların inançlarını, değerlerini ve alışkanlıklarını değiştirmeye kalkan peygamberler,...
GÜNEŞ SAATİ ve FAÇETA
  Yazımın başlığı iki eserin başlığıdır. Eserlerin sahibi Erzurum İmam Hatip Lisesinde 3 yıl beraber çalıştığım coğrafya öğretmeni Reşat Çoşkun arkadaşımındır. Erzurum Tema Vakfı gönüllüsü olarak kentimizin yeşillenmesi...
İSLAM’IN TEMEL KURALLARI
  İslam olmayan yabancı ülkedeyiz, bir sohbet esnasında laf dönüp dolaşıp dine gelince Müslüman olmayan birisi herhangi birimize İslam, insanlık için hangi temel erdemleri ve erdemsizlikleri ortaya koymuştur? Müslüman olduğumda neleri...
İSTİHLAS-I VATAN’DAN ERZURUM KONGRESİ’NE
Kongre sözcüğü dilimize Fransızca congrès sözcüğünün aynen kullanış biçimiyle alınmıştır. Sözlükte kongre; çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı. Kurultay. Ancak kurultay Türkçe...
NAZ/LANMAK ÜZERİNE
İnsan nazlanan bir varlık olduğu kadar naz çeken de bir varlıktır. Naz kelimesi Türkçemize Farsçadan geçmiş bir kelimedir. Daha çok çocuk ve kadınlara ait bir davranış türüymüş gibi görülür. Oysaki insan olan herkes nazlanır ve naz...
BİR RÜYAM VAR
'Bugün bir rüyam var benim” sözü, Abraham Lincoln'ün köleliği kaldırışının yüzüncü yıldönümünde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da 28 Ağustos 1963 yılında yapılan kutlamada 210.000 kişinin...
İSTİBDAT MI İSTİMDAD MI?
İstibdat Arapça kökenli bir kelime, Türkçe sözlükte İstibdat: 'Kendi başına hiçbir nizam ve kanuna bağlı olmadan hükümdarlık etme, keyfi yönetim.” Yine bir diğer Türkçe sözlükte istibdat: Uyruklarına hiçbir hak ve özgürlük...
FİLOZOFLARA GÖRE FELSEFE VE TEVAZU
Bir önceki yazımda filozofça yaşamak üzerine başlıklı yazı yazmıştım. Bu yazımda da bazı filozofların felsefe ve tevazu hakkındaki görüşlerini sizlerle paylaşmak istedim. Yazımda yararlandığım eser rahmetli Prof.Dr. Nihat Keklik hocamızın...
FİLOZOFÇA YAŞAMAK ÜZERİNE
Felsefe eserleri, Mantık ve bireysel merakla felsefe okumaları hariç büyük oranda Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman devrinden başlayıp 1900'lerin başına kadar yaklaşık 350 yıl medreselerden, saraylardan, ilim meclislerden,...
İPEK YOLU MU MÜLTECİ YOLU MU?
Afganistan Kralı Amanullah Han ve Kraliçe Süreyya ile birlikte (24.05.1928) Türkiye ziyareti. Irak, Suriye, Afrika kıtasının değişik ülkelerinden ülkemize gelen mültecilerden sonra şimdi de Afganistan, Bangladeş ve Pakistan ülkesinden ülkemize...
İNSANLARIN ON ORTAK ÖZELLİĞİ
Değerli hocamız Prof. Dr. Samih Bayrakçeken'le beraber Aziziye Belediyesi'nin Dadaşkent'te yaptığı nezih bir park olan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz parkında yaptığımız yürüyüş saatindeki sohbetimizin konusu 'insan üzerineydi.”...
ÇİZMEYİ AŞMA!..
Türk dili üzerine çalışmaları olan ve birçok Türkçe eseri İngilizceye çeviren Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Geoffrey lewis'le Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi üzerine Prof. Dr. Özer Ozankaya ile yapılan...
HASTA ADAM MI DEDİNİZ!
Osmanlı Devleti için 'Hasta Adam” sözünü ilk defa 1853'ün 9 Ocak'ında, Petrograd'daki kışlık sarayda kullanan Rus Çarı I. Nikola'dır. Çar daha sonra Kırım harbinde öldü. Rusya da çarlık 1917'de Bolşevik...
DOGMATİK UYKUDAN UYANMAK
Alman filozofu Immanuel Kant (1724-1804) çağdaşı olan İngiliz filozofu David Hume (1711-1776)'nin düşüncelerinden etkilenir. Dogmatik uykuda olduğunu belirten Kant, dogmatik uykusundan Hume'un uyandırdığını belirtir: 'Açıkça...
MİLLETLERİN KARAKTERİ
Yunanca kharakter kelimesi Fransızcaya caractère, İngilizceye character Türkçeye de okunuş biçimiyle karakter olarak geçmiş. Karakter; oyulmuş, çizilmiş, kalıpla basılmış anlamındadır. Sözlük anlamıyla karakter; bir bireyi diğerinden...
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NE TEBRİKLER
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde 2007-2008 eğitim yılı güz döneminde zorunlu olarak okutulmaya başlanan ve tam 10 yılını dolduran Bilim, Eğitim ve Etik dersinden dolayı Atatürk Üniversitesini kutluyorum. Bu dersin seçilişi...
EĞİTİM VE GERÇEKLER
Eğitim insan aklı ile meşgul olmaktır. Eğitim bilgiyi faydalı kılmak sanatıdır. Eğitim insana hayatın hürmet ve saygıya değer olduğunu içten duyurmaktır. Eğitim hayatı erdemlice yaşamayı öğretmektir. Eğitim insana insanlığını fark...
OTORİTE ÜZERİNE
Fransızca autorité/otorite kelimesi okunuş biçimiyle dilimize yerleşmiş bir kelimedir.Otorite kelimesi; yaptırma, yasak etme, emretme, itaat ettirme hakkı veya gücünü siyasi veya idari elinde bulunduran yetke, sulta veya velayet anlamınadır....

banner514