Zübeyir SALTUKLU
Zübeyir SALTUKLU
Yazarın Makaleleri
Ölüm fenomeni (olayı) karşısında Farabi ve Atatürk...
Duysak da duymasak da, görsek de görmesek de, O bizim karşımızda, yanımızda, bacamızda ve kapımızda. Hayır, elimizde, kanımızda ve alın yazımızda. Bin kez varlığı olan her canlı onda eriyecek, Başlayan her hayat onda bitecek, sönecek....
Töre ve Anayasa
'Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar Yasa'yı işitenler değil, yerine getirenlerdir. Kutsal Yasa'dan yoksun milletler Yasa'nın gereklerini kendiliklerinden yaptıkça, Yasa'dan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş...
Bir yürekte iki can Türkiye- Azerbaycan
Rus işgali ve Ermeni ihaneti görmüş Erzurum, Azerbaycan'ın 20. bağımsızlığını cani gönülden kutlamaktadır. Bağımsızlığınız kutlu olsun. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılınca bundan 20 yıl önce Azerbaycan'ı...
Vicdan Üzerine Yeniden Düşünme
Vicdanlı insan kimdir? İyiyi tanıyan, iyiyi seven, iyiyi tanıyıp sevdiğini iyi yapandır. Vicdan kavramı üzerine yeniden düşünmek kendimiz üzerine yeniden düşünmektir. Vicdan, Arapça bir kelimedir. Lügatte; Bulma, keşfetme, Tanrı aşkı...
Zaman Bilincimiz Üzerine
'Güneş'i bir aydınlık, Ay'ı bir nur kılan ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tespit eden O'dur.” Yunus suresi, 5. ayet. Tarih iki şeyden oluşur: zaman ve mekân. İnsan zamanın ve mekânın bilincinde...
Ahlak Hukuka ve Siyasete Mukaddemdir/ Öncüldür
Tarih olarak biliyoruz ki insan, öncelikle hukuk sahibi olmadan ahlak sahibi olmuştur. Çünkü hukuk yaratamadan yaşayan toplumlar vardır. Ancak ahlak yaratmadan yaşayan insan topluluğu yoktur. Ahlak, hukuka ve siyasete zemin hazırlamıştır. Soy,...
İNGİLİZCE HUTBE
Hürriyet Gazetesi 28 Ocak 2012 Cumartesi günü şu haberi yayınladı: 'Başbakan Tayyip Erdoğan'ın cuma namazını kıldığı Tophane'deki Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa Camisi İmamı Selman Okumuş, yardımlaşma konusundaki hutbeyi,...
DİNDARLIK ÜZERİNE
Mütedeyyin kelimesi Türkçe Sözlükte şöyle açıklanır:'Dindar. Dinine bağlı. Belli bir dini kabul etmiş kimse. Mütedeyyin o kimse ki ibadetinde riya, muamelesinde hile ve yalan olmaz.” Başbakan Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı...
Kuvvetler Ayrılığı mı? Kuvvetler Ahengi mi?
Siyaset; bilimdir, sanattır ve bilgeliktir. En iyi siyasetçi/insan kendini yönetmesini bilendir. Gelişmiş insan topluluğu: erdemli devleti kurarak vatandaşını eğiten ve yöneten topluluktur. İnsan, devlet kurmaya kabiliyetli ve yetenekli bir yapıda...
Palandöken mi Erciyes mi Dünya’nın İkinci Alpleri Olacak?
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Küçükler'in davetlisi olarak geçen haftalar şehrimizdeydi. Özhaseki'nin Konaklı Kayak Tesisleri'ni çok beğendiğini basından...
Bilgi Toplumunda Aile ve Çocuk
Modern insanın tapınakları arasına: Futbol sahaları, miting alanları, alış- veriş merkezleri, sahiller ve eğlence yerleri de girmiştir. Spor programlarını seyreden babanın elinden televizyon kumandasını alabilir miyiz? Taraf tuttuğu takımın...
ERZURUM’UN KURTULUŞU ÜZERİNE
'Büyük Askerler! Siz iki sene evvel Erzurum'u kurtardınız şimdi de Erzurum devleti, milleti kurtarıyor.” Erzurum Yatılı Yetimler İlk mektep öğrencisi Emrullah Efendi.” 13 Mart 1920. Efendiler! Bir kere başımızı sağımıza çevirelim,...
“Bilim ve Sanat Takdir Edilmediği Yerden Göç Eder.”
'Bilim ve Sanat Takdir Edilmediği Yerden Göç Eder.” İbn Sina 9 Mart 2012 Cumartesi günü Palandöken Gazetesi'nin Birinci sayfadan verdiği haber şuydu: 'Atatürk üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi...
İnsanın Saygınlığı Ne İledir?
İnsan iki yaratılış üzeredir. Birinci yaratılış; insanın emek ve çaba sarf etmeden doğuştan kendinde hazır bulduğu yeti ve yetenekleriyle yaratıldığı yaratılıştır. İkinci yaratılış ise, hazır bulduğu bu yaratılış üzerine kendi...
Çıkmaz Sokak: İdeolojiler…
Fransız İhtilalı üç temel düşünce üzerine dayanıyordu: Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik… Avrupa medeniyeti bu üç kavramı kendi düşünce dünyasında özlemle gerçekleştirmek istiyordu. Çünkü Batı, bu temel düşüncelere açtı....
Sövme(k) Üzerine
Türkçe sözlükte sövmek:Onur kırıcı, çoğu basmakalıp kaba sözler söylemek, küfretmek olarak tanımlanır. Kanunda, 'sövme” fiili:'1. Sövmek işi, sövgü, küfretme, 2. Bir kimsenin namus, onur ve kişiliğine yapılan her türlü...
Ezan ve Bilimin Sesi Kutlu Seslerdir
Ezanda okunan'Hayyaale-l Felah”, 'Haydin kurtuluşa” anlamındadır. Hz. Bilal'e damın başına çık, salâh/zikir/dua/tapınma (namaz Farsça) zamanını ilan et denmesi çok anlamlıdır. Hz. Bilal, 'Ey köleler topluluğu! Haydin...
Atatürk ve Erdoğan’ın Millet Tanımı
Başbakan Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye 2. Gençlik Şurasında yaptığı konuşmada millet anlayışı hakkındaki görüşünü ortaya koyarken sık sık Atatürk'e vurgu yaptı. (21 Mayıs 2012 günkü Erzurum Gazetesi)....
Başkanlık Sistemi Üzerine
Bugünlerde başkanlık sistemi tartışmaları ülke gündemini işgal etmektedir. Konuya ön yargılı, peşin hükümlü bir tavırla bakılmamalıdır. Siyaset felsefesi, kim yönetmeli, nasıl yönetmeli sorularına cevap arar. Bu konuda en can alıcı...
Erzurum Kalkınma Vakfı ve Bölgesel Kalkınmada Tohumculuk
Resimde Eflatun ve Aristoteles yan yana yürüyerek ders görmektedirler. Bu resmide elinde Timeo eserini tutan Eflatun,sağ elinin şahadet parmağını yukarı kaldırarak öğrencisi Aristoteles'e :' Hakikat göklerdedir ve her şey hakikatin...