Zübeyir SALTUKLU
Zübeyir SALTUKLU
Yazarın Makaleleri
ERZURUMLUNUN VEFASINA KARŞILIK, MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN VEFASI
Mustafa Kemal Nutuk'ta 'Erzurum Kongresi'ni anlatırken, 'Erzurumluların Yardımı Başlığını” görürsünüz. Mustafa Kemal Paşa'nın ağzından dinleyelim... 'Efendiler, ben askerlikten çekilince, bütün Erzurum halkının...
İNSAF ÜZERİNE
İnsaf sözcüğü Arapçadan dilimize geçmiş ve günlük dilde kullandığımız bir sözcük. Kökü; Nasf ya da nısf, yarı demektir. İnsaf; 'yarısını almak, yarılamak”tan yarı, yarısı, yarım, orta, buçuk, nısıf, adalet, insaf, bir...
BİLİM İNSANLARINDAN ÖZDEYİŞLER
Bugünkü yazımda bu yaz gününde geçmişe bir yolculuk yaparak bizden ve farklı ülkelerden bilim insanlarının bilimle ilgili yazdıkları özlü sözleri paylaşmak istedim. Dost sohbetlerimizde bu cümlelerden birisini konu başlığı yaparak bilim...
TARİH, MİLLETLER VE DEVLETLER MEZARLIĞIDIR
'İnsanlar gibi devletler de doğar, yaşar ve ölür” der İbn Haldun. Tarih, milletler ve devletler mezarlığıdır. Tarih, bu mezarlıkların taşlarını okumadır. Dünya devleti Osmanlı İmparatorluğu'nun ömrünü uzatmak için kafa...
OSMAN GAZİ HEYKELİ VE ATATÜRK
1919 tarihinde 300 milyonu bulan ancak hiçbiri bağımsız olmayan Türk ve İslam toplumları vardı. Vatanın kurtuluşu için 19 Mayıs 1919'da Samsun'da bağımsızlık ateşinin yakıldı. 1919 yılının 23 Temmuz'unda yapılan Erzurum...
GEÇMİŞİNİ SORGULAMAYANLAR TORUNLARINCA SORGULANIRLAR
Almanya'da 1974-1982 yılları arasında Başbakanlık yapmış 16 kitap kaleme almış, 97 yıl yaşamış Helmut Schmidt ( Doğum 3 Aralık 1918, ölüm 2015)'in 1998 yılında yayınladığı 'Toplumda Ahlak Arayışı Yeni Yüzyılın Eşiğinde...
“YA RAB BU UĞURSUZ GECENİN YOK MU SABAHI?”
Fransa Meclisi gibi İtalyan Meclisi de geçen hafta "sözde soykırım" önergesini kabul etti. Ermeni diasporası/kopuntusu, 1915 olaylarıyla ilgili "soykırım" kararını ilk kez 1965 yılında Uruguay'da çıkarmayı başladı. 1965'ten bu...
TEAMÜL YA DA TÖRE ÜZERİNE
Arapça bir sözcük olan teamül Türkçe sözlükte; bir yerde öteden beri olagelen davranış, usul, adet, örf ve iş anlamınadır. Hukuk ta ise teamül; örf ve âdete dayanan hukuk, yazısız hukuk. Kısaca teamül hukuku da denir. Eskiler öten...
İNHİNA/EL-ETEK ÖPMEK ÜZERİNE
Arapça bir sözcük olan inhina; eğilme, bükülme, eğrilme, sırtı kambur insan olma anlamlarınadır. El etek öperek selamlaşma konusunu Kâtip Çelebi ( Şubat 1609-6 Ekim 1657) ölümünden bir yıl önce 1656yılında kaleme aldığı Mizanü'l...
MEHMET AKİF ERSOY MEMURİYETTEN NEDEN İSTİFA ETMİŞTİR?
1873' de İstanbul'da doğan, 1889'da eğitime açılan ilk sivil Veteriner/Baytar okuluna giren, 1893 birincilikle mezun olan, veterinerlik görevini 20 yıl sürdürür Mehmet Akif, memuriyetten ilki 1911, ikincisi 1913'de istifa eder....
BİR İSYANIN ÇIĞLIĞI /HURAFELERDEN HAKİKATE
M. Şemsettin Günaltay, Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Kemal Atatürk'ün isyan çığlıklarına kulak verme zamanı geldi de geçmektedir. 1924 yılında İlahiyat Fakültesi'nin kuruluşunda fakültenin başına getirilen, 18. Dönem T.C. Hükûmetinde...
İSLAM DÜNYASINDA ATATÜRK
1939 yılında Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) Hasan-Ali Yücel'in İstanbul Üniversitesine gönderdiği olur yazısında Fransa'da yayınlanan 15 ciltlik İslam Ansiklopedisi'ni Türkçeye çevrilerek yayınlanması istenmektedir. 18...
KADİR MISIROĞLU’NU ANLAMAK
Kişileri konu edinerek köşemde şimdiye dek yazı yazmadım. Bu yazımda da yazı başlığına bakarak bir kişiyi şahsi olarak ele aldığımı sanmayın. Bir zihniyeti, bir dünya görüşünü ortaya koymak için yazıyorum. Geçen emekli öğretmen...
ERZURUM ŞAPKANI ÖNÜNE KOY VE DÜŞÜN
Yerel ve ulusal basında '5 Şubat'ta Erzurum'da okul önünde çıkan kavgada, 13 yaşındaki öğrencinin bıçakladığı genç hayatını kaybettiği” haberi yer aldı. Yakutiye ilçesindeki Tatbikat İlköğretim Okulu önünde, 16 yaşındaki...
ERZURUM TÜRKİYE’NİN DAVOS’U OLMALIDIR
Davos, İsviçre'nin doğusunda, Graubünden kantonunda bir kasaba. Kasaba Davos Vadisinde, denizden 1,560 m yüksekte, Landwasser Irmağı üzerinde yer alır. Kasaba Davos-Platz ve Davos-Dorf adlı iki köyden oluşur. Erzurum Türkiye'nin Kuzey...
SANATÇININ BOĞAZI SIKILMAMALIDIR
'Kültür ve sanat, ekonomi ve savunma sanayi kadar önemlidir.” Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan : 'Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa...
ÇOBAN VE SÜRÜ
Arapça rai kelimesinin Türkçe karşılığı: koyun, keçi ve sığır otlatan, koruyan, gözeten çobana denir. Aynı kökten gelen reaya: Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk. Hükümdar tebaası. Tanzimat'tan önce Osmanlı Devleti'nin...
HINÇ/KİN ÜZERİNE
Hınç kelimesi dolu, dopdolu anlamının yanında öç alma duygusu ile dolu öfke, kin, kızgınlık anlamında da kullanılır. Aşırı kalabalığı ifade etmek için;' Meydan hıncahınç insan doldu,” deriz. Yine; kötü bir davranış veya...
ERZURUM KİTAPLIĞI VE ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Basında 'Erzurum Büyükşehir Belediyesi yeni bir kültür projesini daha hayata geçirdi.” haberi geçti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı dostum Zafer Aynalı Beyefendiyi telefonla arayarak bu kültür faaliyetinden dolayı...
DİK DURMAK
Sıfat olan dik sözcüğünün yanına bir kelime alarak anlamını çoğaltırız. Dik yamaç, dik kaya, dik yokuş, dik dik bakış, dikine dikine konuşmak, dik başlı, dik kafalı, dik sesli, kafsının dikine dikine gitmek gibi sözcük öbeklerinde...