Zübeyir SALTUKLU
Zübeyir SALTUKLU
Yazarın Makaleleri
İSLAMIN İDRAR ve DIŞKIYLA İMTİHANI ÜZERİNE
Ülkenin bunca ekonomik, siyasi ve ahlaki sorunları varken dahası savaşın eşiğindeyken televizyonlarda deve sidiğinin İslami gerekçelerle şifalı olduğunu savunanlarla, bunun olamayacağını öne sürenlere arasında bir tartışma sürüp gitmektedir....
MUTLULUĞUN YOLU ÖLÇÜLÜ OLMAKTIR
Matematikte, fizikte, edebiyatta, müzikte velhasıl terzilik gibi birçok alanda ölçü kullanılır. Ahlakta, dinde, metafizikte, sanatta ve felsefede de ölçülü olmak değerli bulunur. Evren bir ölçü işidir. Evrene ait olan insan da her şeyin...
ETEĞİNDEKİ TAŞI DÖKMEK
Eteğindeki taşı dökmek; insanın içinde sakladığı ne kadar bilgi, kin, nefret ve sır olabilecek şey varsa dışarı vurması, gerçek niyetini belli etmesi, bütün bildiklerini açıklaması, içinde ne varsa kusması anlamını içermektedir....
TÜRKİYE TEVHİD-İ TEDRİSAT’TAN VAZGEÇMEMELİDİR
Tevhid, lügatte bir kılma, birleştirme, birleştirilme, birlik anlamlarına gelmektedir. Tedris kelimesi ise; ders verme, öğretme, öğretim anlamlarına gelir. Tevhid-i Tedrisat: Öğretim Birliği demektir. 2 Mart 1924 tarihinde TBMM'de Saruhan...
KUTSAL VE KUTSALLIK ÜZERİNE
Geçenlerde bir emekli öğretmen dostum kafasına bir takke takan, eline bir tespih alan, ayağına bir şalvar takan kendini kutsal ve kutsanmış kabul ediyor. Lütfen kutsal olan nedir, bunun üzerine bir yazı istirham ediyorum dedi. Ben de olur dedim....
EBEDİ BARIŞ ÜSTÜNE
Felsefe tarihinin en önemli düşünürlerinden biri de 1724 -1804 yılları arasında yaşamış Kant'tır. 1795 yılında Ebedi Barış Üstüne Felsefi Bir Deneme adıyla bir eser yazmıştır. Devletlerarasında sürekli barışın ön maddelerini...
İNSAN İNSANIN KURDUDUR
Bu söz 1588 – 1679 yılları arasında yaşamış İngiliz filozofu Thomas Hobbes'un sözüdür. Ona göre insanı kurt yapan neden insanın bencilliğidir. İnsanı bencilliği sahip olmak ve kendisini var etmek için buna zorlar. Bencilliğinin...
KİNDİ, FARABİ VE İBN SİNA’NIN FELSEFE VE YÜCE ALLAH HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Uzun yıllar üniversitede felsefe dersleri okutmaktayım. Öğrencilerim arasında şu iki anlayışla karşılaştım: Birinci anlayışta olanlar; felsefe bizi dinden çıkarır, filozoflar dinsiz insanlardır, bize felsefe ne gerekir, diyenler. İkinci...
ATATÜRK’ÜN TÜRKLÜK BİLİNCİ
Bu yazımda hiç araya girmeden 14 Eylül 1931 günü Dolmabahçe Sarayı balkonunda bir sohbet sırasında -22 yıl vatan savunması için cepheden cepheye koşan, 38 yaşında ordu ve devlet başkanı olan, genç denilecek 57 yaşında vefat eden - Gazi...
KALEMŞOR
Kalemşorun kalemi Zehirledi âlemi Acep ne gün uyanır Bin yıllık uykusundan Beklenen kalem ehli Dada Kalem sözcüğünün kökü Sanskritçe'dir. Kamış ya da sazdan yapılmış yazı aleti 'kalema”dır. Latincede de 'kalamis” olarak...
HAYAL ÜZERİNE
Hayal gücü her şeydir. Einstein Hayal sözcüğü Arapçadan Türkçeye geçmiş bir sözcüktür. Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, imge, düş, gölge, hülya anlamınadır. İnsan hayal kuran ve kurduğu hayalleriyle...
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLE ERZURUM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA ANLAMLI İŞBİRLİĞİ ÖRNEĞİ
Eğitim öğretim yılının başlangıcında kurumlar arası güzel bir dayanışma örneğine şahit oldum. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Samih Bayrakçeken ile Prof. Dr. Osman Samancı tarafından...
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN DUASI
Yıl 1924 Mustafa Kemal Paşa (henüz Atatürk soyadını almamıştı) yurt gezisindedir. O yıl Erzurum ve Hasankale'de meydana gelen zelzelede seyahatini yarıda keserek Erzurum'a gelmiş Hasankale'ye geçerek felaketi yakından görmüştü....
HEGEL’E GÖRE DOĞU’DA KİM HÜRDÜR?
1770 yılında Stuttgart'da doğan ve 1831 yılında Berlin'de koleradan ölen George Ludwing Hegel Almanların önemli filozofudur. Tarih, Hukuk, Mantık, Tabiat, Din, Varlık ve Sanat üzerine eserleri vardır. Tarih Felsefesi Üzerin Dersler...
SAYGI ÜZERİNE
Adalar Denizi yani Ege Adalarından Bodrum yakınlarındaki Faleros adası bilgesi Demetrios gençlere şu nasihatte bulunur: '…Üç çeşit kimseye, mutlaka saygılı olunuz: 1-Kendi ailenizdeyken ailenize; 2- Sokaktayken gelip geçenlere; 3- Yalnızken...
MUHYİDDİN ARABİ’YE GÖRE İNSANCA VE HUZUR İÇERİSİNDE YAŞAMAK
Bu günlerinde dıştan daha çok iç huzura ihtiyaç duyduğumuz muhakkak. Gazete ve televizyon haberlerine bakınca iç huzurumuzu ve birbirimize güvenimizi kaybediyor, karamsarlığa kapılıyoruz. Birey ve toplum olarak nereye gidiyoruz! Bu düşünceyle...
GÖZYAŞIMIZLA ARINMADIK, ALDATILDIK
İnsan ağlayan bir varlıktır. O, doğduğunda ağlayarak dünyaya gelir. Onun insanlığa ilk seslenişi ve çığlığı ağlamaktır. Bütün varlığımla aranızdayım, beni duyun ve ben de insanım der. Hayvanların doğduğunu izlerseniz bu çığlık...
ERZURUMLUNUN VEFASINA KARŞILIK, MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN VEFASI
Mustafa Kemal Nutuk'ta 'Erzurum Kongresi'ni anlatırken, 'Erzurumluların Yardımı Başlığını” görürsünüz. Mustafa Kemal Paşa'nın ağzından dinleyelim... 'Efendiler, ben askerlikten çekilince, bütün Erzurum halkının...
İNSAF ÜZERİNE
İnsaf sözcüğü Arapçadan dilimize geçmiş ve günlük dilde kullandığımız bir sözcük. Kökü; Nasf ya da nısf, yarı demektir. İnsaf; 'yarısını almak, yarılamak”tan yarı, yarısı, yarım, orta, buçuk, nısıf, adalet, insaf, bir...
BİLİM İNSANLARINDAN ÖZDEYİŞLER
Bugünkü yazımda bu yaz gününde geçmişe bir yolculuk yaparak bizden ve farklı ülkelerden bilim insanlarının bilimle ilgili yazdıkları özlü sözleri paylaşmak istedim. Dost sohbetlerimizde bu cümlelerden birisini konu başlığı yaparak bilim...