banner485
Onlarca yıldır devamede gelen bir kaosun, kavganın, kısır ve sığ çekişmenin ; Fikri ve zihni birlikteliğinin önüne geçmiş bir birine aykırı ülküdaşlığın, milliyetçiliğin belirleyici bir rol aldığı Ülkücü Hareket.
Adı milli, soyadı vahded-i vucud misali İslami, olsa da ; İnandığı gibi yaşamaktan ise yaşadığı gibi inanma izdişümü ile orantılı bir nizam-I cedit Ülkücü Hareket.!
Büyük Davanın altında ezilmiş cücelerin devleştirilerek ; Kaf dağına sürüklenmiş sahte yıldızların gölgesine,sülüetine bürünmüş Ülkücü Hareket.!
Davası HAK.! Davacısı BİDAD.! Davası HAK.! Davacısı GİRDAP.! Davası HAK.! Davacısı BİTAP Olan bir Ülkücü Hareket.!
Günü birlik menfaatler ve hezeyanlar eşliğinde, kamplaşan,kutuplaşan ve hassas dengeler üzerinde birlikten başka hiç bir alternatifi olmayan insanlar olarak;
Menfaatizmin sürüngenliği eşliğinde kurulan birlikteliklerin çıkar çatışmasına dönüşümü ile hep birlikte ayrışan sözüm ona Milliyetçi Hareket.!
Uhrevi kaygı ve endişelerin yerine, dünyevi menfaat ve çıkarların belirleyici olduğu bu keşmekeşlik içerisinde, dalından kopmuş yaprak misali saga ve sola futursuzca savruşturulan Ülkücü Hareket.!
Dünyevi makam, mevki, şöhret ve para için kurulmuş tezgahlarda bir kilimin desenleri gibi hunharca dokunan ve akabinde kendimize has hasletler ve değerler etrafında pazarlananan Ülkücü Hareket.!
İdeal ve İnançtan yoksun kirli pazarlıklar, pragmatist ittifaklar eşliğinde sığınacak bir liman misali bir türlü demir alıpta ilerleyemeyen, 46 yıllık durağanlık ve statik kalmış, kaldırılmış Ülkücü Hareket.!
Ve maalesef ki..! Konjüktürel mahkümiyetin ve iradesi milletten ve ülkücülerden ziyade statükocu bir avuç sistem bezirganlarına ipotekli müstevli yöneticiler eli ile belki de sonun başlangıcına doğru sürüklenen Ülkücü Hareket.!
“Ne Büyüksün ki Kanın Kurtarıyor Tevhidi..! 
Bedrin Arslanları Ancak Bukadar Şanlı İdi..!”
Mısralarıyla anlam bulmuş, bir ülkücü iffetten , kağıt mendil misali kullanılmaya namzed bir zillete sürüklenen Ülkücü Hareket.!
Binlerce Yıllık bir Türk Devlet ve Millet Geleneğini , şuurunu ve ehl-i Sünnet İslam Akaidini referans alan ve asli menbaasından beşeri ideoloji ve izimlerin kıskacına sürüklenen Ülkücü Hareketin;
Yaklaşık 50 yıla yakın siyasi serüvenini , mücadelesini, iddasını ve ideallerini, inanç ve değerlerini sukutu hayale uğratan, boşa çıkaran Davası HAK.! Davacısı BATIL.! Davası BÜYÜK.! Davacısı KÜÇÜK bir Ülkücü Hareket.!
Biat kültürü ile tabu ve tagutların bazen mihenk taşı bazen geçim kaynağı, bazen ise kullanıla bildiği oranda kilometre taşı olmuş bir Ülkücü Hareket.!
Bazen neyi güdü belli olmayan, din ve devlet karmaşasının örnek rütüeli bukelamun sistemin tetikçiliğinin,
Bazen kendisini terrorist yaftası ile dar ağacına çeken devletin ayakçı alyuvarlığının
Bazen uluslararası istihbarat örgütlerinin ılımlı milliyetçilik projesinin figuranlığının
Bazen Millete ragmen, Milliyetçi, Millete ragmen Devletçi bir, laik, kemalist, statükocu bir zihniyetin kel aynak misali duayenliğinin reva görüldüğü Ülkücü Hareket.!
Beyinler Ürperir Yarab.! Ne korkunç İnkılap olmuş.!
Ne Din.! kalmış, ne İman.!Din harab.! İman turab .! olmuş.
Mefahir Kaynasın gitsinde, vicdanlar kesilsin LAL.!
Bu İzmihlal-I Ahlak yürürken durmaz İSTİKLAL.!
M.Akif Ersoy
Velhasıl kuruluşundan günümüze, gelenekten- geleceğe, dünden- bugüne
Ülkücü Hareketi anlayamayanlara..! anlatamayanlara..! Yönetemeyenlere..! 
Şahsi ve Dünyevi menfaat ve çıkarları adına Kullanmaya Çalışanlara..! Demokrasi gibi ıspanak fiyatına Pazarda Pazarlayanlara..! Ülkücülükten Geçinen ve Geçinmeye Çalışan Asalaklara..! Karşı
Bir İSTİKLAL ve İHTİLAL mücadelesinin vaktidir artık.!
Ülkücü Hareketin günümüze dair hali ve ahvali üzerinden, ve bu gününün müsebbipi basiret ve ferasetten yoksun cüce şahsiyetlerin kendilerinden menkul değerleri etrafından;
Büyük davaların kişiselleştirilerek kısırlaştırıldığı ve birbirine benzer namzedler kıskacında sınırlandırıldığı,alternatifsizlik algısına sürüklendiği günümüzde
Aslında Ülkücü Hareketin kişilere değil bir fikir ve zihniyet planında öncelikle bir MAVİ İHTİLALE ihtiyacı vardır.!
Ve ülkücü hareket günümüze dair başkalarının tezgahında süründüğü noktadan değil, ancak düştüğü noktadan bir kıyam ile bu ihtilali gerçekleştirebilecektir.!
Ve bu gün Ülkücü Hareketin geleceğine şahsi ipotek koyanlar, ve onlara alternatif olarak yönetmeye talip olanlar ;
Şayet hala daha dünden bu güne ülkücü hareketin devlete kayıtsız ve şartsız bağlılığını, taasubiyete dönüştürüp süistimal ederek hareketi asli menbasından ve mecrasından uzaklaştırmayı başararak kullanan ulusal ve uluslararası zinde ve dinamik güçlerin birer projesi olarak zehir ve panzehir niteliğinde birer farmakolojik üretim iseniz sizlere karşı bir İSTİKLAL ve İHTİLAL mücadelesi için biz Ülkücüler olarak varız.!
Ülkücüler ne milliyetçiliği, Atatürk Milliyetçiliği ile özdeşleştiren, ne laikliği din ve devlet karmaşasına sürükleyen, ne Kemalizmi, Atatürkçülüğü, Ulusalcılığı, Faşizmi, bir ideoloji olarak benimseyen insanlar olmayıp,
Sorgulamaktan, yargılamaktan, korktuğunuz, çekindiğiniz bu mefhumların ışığında iseniz biz ülkücüler bir İSTİKLAL ve İHTİLAL mücadelesi adına sizlerin karşısında varız.!
Kuruluşundan, günümüze kadar Türkçü ve İslamcı fikri temeller etrafında mutlak bir varlık ve birlik ortaya koyamayan Ülkücü Dünya Görüşünü Sosyal ve ictimai bir yaşantıda birliğe ve davranışa dönüştüre bilecek TÜRK-İSLAM ÜLKÜSÜNÜ
Ülkücünün anayasası niteliğinde dilde,işde ve fikirde bir birliğe dönüştürmek artık ülkücülerin amentüsü olup bunu sağlamaya bir İSTİKLAL ve İHTİLAL dinamizmi ile biz varız.!
Biyolojik meteryalizimden , kan ve soy ırkçılığına dayalı labratuar sentezlerinden uzak , millete ragmen milliyetçilik safsatası ve garabetinden uzak Ülkücü Türk Milliyetçiliği Davası ile
Milleti Yaşatki Devlet Yaşasın ecdad felsefesi ile , bir devletin milletini inanç ve değerleri, kültür ve hasletleri ile temsil edebildiği sürece,
Bir Devletin Bünyesindeki herkesimden insanının derdi ile dertlenip, insanlarını hür ve bağımsız yaşata bilip, mutlu ve müreffeh kılabildiği müddetçe ancak yaşayabileceği gerçeği ışığında bir Devletçi anlayış ile
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 21 yüzyıl bilgi çağının gerçekleri ve öncelikleri ışığında yeniden bütün müesseseleri ile anayasası ile bir uyarlanma ve yenilenmeye muhtaçtır ve bu mihvalde bir İSTİKLAL ve İHTİLAL mücadelesine gebedir bunun içinde ülkücüler olarak biz varız.!
Dini, milliyeti, mezhebi, züriyeti belli olmayan, bukelamuna bile gerektiği dönemlerde taş çıkaran mevcut sistemin;
Bölerek,ötekleştirerek,ayrıştırarak yönettiği, yönlendirdiği Müslüman Türk Milletinin bu kıskaçtan kurtuluşunu sağlamak birlik ve dirliğine vesile olmak üzere, mevcut sistemi berteraf etmek üzre bir İSTİKLAL ve İHTİLAL mücadelesine ülkücüler olarak biz varız.!
Bizleri ihtiyacı oranında yükseltip, ihtiyaç bitiminde küçülten, tehlike altında iken bağışıklık sistemi ehemmiyeti yükleyip, hazım problemi yaşadığında safra olarak kusan,
Bağımlılık ahvalinde bayrak direği olarak anıldığımız, bağımsızlık halimizde darağacında sallandırıldığımız bu statükocu devlete dönük yüzümüzü,
Millete dönmek, milletle özdeşleşmek, millet ile bütünleşmek üzere bir fikri ve zihni İSTİKLAL VE İHTİLAL mücadelesine biz ülkücüler olarak varız.!
Türkü, Kürdü, lazı, çerkezi, alevisi ,sünnisi toplumun kesimlerinin meselesini kendi meselemiz olarak benimseyip, problemlerine; Herkesimi mutlu ve müreffeh kılacak alternatif ,çözüm yollarını bulmaya, üretmeye,geliştirmeye ve millet vicdanında ve yüreğinde ülkücüler olarak sorumluluk üstlenerek bir birlik ve beraberlik İSTİKLAL VE İHTİLAL' e biz ülkücüler olarak varız.!
21 .yüzyıl bilgi çağının gerekleri ,ihtiyaçları,öncelik ve gerçekleri ışığında Ülkücü Hareketin ideolojisi, vizyonu ve misyonu ile yeniden ;Teoriden ,pratiğe bütün fikri ve idari yapılanması ile tanımlanması, uyarlanması ve asrın zaruriyetlerine göre ülkeyi yönetebilmek, dünyaya sırayet edebilmek için yeniden revize ve dızayn edilmesine bir İSTİKLAL VE İHTİLAL dinamizmi ile biz ülkücüler olarak biz varız.!
Belkide darağacındaki bir ülkücünün masumiyetinden uzaklaşıp, sistemin mihenk taşlarına karşı vermiş olduğunuz ahlaki ve şahsiyeti zaafiyetlerden dolayı siz bir mahkumiyet,şantaj ve mecburyet karşısında bu görevleri yapıyor olsanızda yapmaya talip olsanızda biz sizi mahkum bırakanlarada, ve onlara gebe kalan sizlerede karşı birİSTİKLAL VE İHTİLAL mücadelesi ile biz varız.!
Türk Siyasi Tarhinde bir ilki başarmak için, temsilde adaleti ve yönetimde ise istikrarı sağlamak üzere ;
Partide delagasyon sistemini ortadan kaldırıp, parti üyeliğini delege sayısı ile sınırlandırmayıp, partiye üye olan yüzbinlerin, milyonların oyları ile temiz vicdanlarının süzgecinden geçerek seçilen, ilçe başkanları, il başkanları, belediye başkanları, milletvekilleri ve genel başkanları ile mücadeleyi bütün taban gönlüne ve vicdanına bir İSTİKLAL VE İHTİLAL samimiyeti ile taşımaya, yaymaya biz ülkücüler olarak varız.!
Ülkü ocaklarını rehabilitee edip, asli mecrasında süratle konumlandırıp, ileride ülke ve dünya yönetiminde lıyakat ve ehliyet ile söz sahibi olacak alternatif sistemimizin kadrolarını
Toplulumumuzun herkesimden her müessesinde ihtiyacını sağlayabilecek, fayda üretebilecek kalifiye insan ve beyin gücünü yetiştirebilecek bir akademik eğitim kurumuna dönüştürülmesi
Dışarda kalan gençliğin ise parti bünyesi ve sivil toplum kuruluşları nezdinde gençlik merkezlerine yönlendirilmesini sağlayacak bir İSTİKLAL VE İHTİLAL mücadelesine biz ülkücüler olarak biz varız.!
Bir eli ilimde,fende,teknikte , bir eli Kur’anda sünnette olabilen, bir ayağı mazisinde, bir ayağı istikbalde olan , okuyan, tartışan,düşünen,sorgulayan,neye 
niçin inanması gerektiğini araştıran,
Gaza ve cihad şuuru ile donanmış,İman ile yoğrulmuş ,inançlı ve idealist ,bilgiye hakim bir gençliğin, Sosyal,ekonomik,kültürel,sıyasal ifadesi olabilecek; Ülkücü Türk Milliyetçilerini yetiştirip geleceğe taşıyacak bir İSTİKLAL VE İHTİLAL mücadelesine biz Ülkücüler olarak varız.!
Yaşadığı gibi inanamaya konumlandırılmış,konuşlandırılmış bir ülkücüyü; İnandığı gibi yaşamasını sağlayarak, sarsılmayan yüreklerinde, temiz kalmış vicdanlarında bir tufana, fırtınaya sebep olacak bu fikri ve zihni İSTİKLAL VE İHTİLALmücadelesi ile:
Ülkücüler tarih sahnesinde ki hak ettikleri yeri ve mevziyi alarak Ülkemizde İktidarı dünyamızda ise muktedirliği başarması bu istiklal ve ihtilal mücadelesi ile mümkün olup
Ölümlerden korkma meyus olmaktan utan,
Birkere düşün nedir seni dünyada tutan
Mefküresinden başka bir varlığı unutan
Kahramanlar gibi sende ebedi kalmalısın.! Atsız.
Ebedi kalmak isteyen Ülkücüler olarak bizleri, mahkum, mahcup ve mecbur bırakan basiret, feraset , fedakarlık ve feragatten uzak yöneticiler karşısında bir İSTİKLAL VE İHTİLAL 'in arefesindeyiz.!
Bu MAVİ İHTİLAL-İ gerçekleştirebilecek kişi veya kişilerde ancak ülkücüleri yönetmeye talip olmalıdır vesselam.!
Unutmayınız ki hiç biriniz ne vazgeçilmezsiniz.! ne de alternatifsizsiniz.!
Unutmayınız ki “Ülkücüler...! Sistemin Tarihe Düştüğü Bir Anekdot Değil…Tarihe Yön ve Ruh Veren Bir Dipnottur..!”
Ve bu tarihi misyon ve sorumluluğu ile şüphesiz “Her Ülkücü Bir Şahsiyet ve Liderdir..! Kıymet-i Harbiyesine Görede Yönetmeli ve Yönetilmelidir..!”
selam-saygı-dua
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.